Berušky, Broučci, Včeličky

Výlet do ZOO

Na DEN DĚTÍ, pojedeme na výlet do ZOO Praha.

Prosíme, aby děti byly nejpozději do 8:00 hodin, ve školce.