Aktuálně

ZÁPIS DO MŠ

Řádný ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 proběhne v termínu
13. 5. 2024 od 10:00 hodin.
Zápis v naší mateřské škole proběhne formou osobní účasti.
K řádnému zápisu je nutné rezervovat si termín ( čas ), kdy se k zápisu dostavíte. Rezervace probíhají na e-mailu msberuska@email.cz
Přihlášky k předškolnímu vzdělávání vyplňujte na následujícím odkaze https://registrace.twigsee.com/f1/msberuska/31347A54-1E95-4052-B557-3AF10EEBFD88/zapiskpredskolnimuvzdelav
Nejpozději v den zápisu je nutné doručit do MŠ následující:
– žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( obdržíte po odeslání přihlášky do e-mailu )
–  potvrzení od praktického lékaře o očkování
– doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení (pokud je nutné)
 – prosté kopie  – rodného listu dítěte
                            – občanského průkazu zákonného zástupce
Ředitelka mateřské školy vydá ode dne zápisu, nejpozději do 30 dnů, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.