Informace pro rodiče

ŠK.ROK 2021/ 2022

Důležité datumy a časy

Provozní doba

Otevírací doba mateřské školy je  od 7:00 hod. do 17:00 hod. Příchod dětí do MŠ je nejpozději v 8:15 hodin.

Režim dne

7:00 – 8:15 volné hry

8:15 – 8:30 úklid hraček

8:30 – 8:40 ranní cvičení

8:40 – 9:00 ranní kruh, přivítání

9:00 – 9:10 hygiena

9:10 – 9:35 dopolední svačina

9:35 – 9:45 hygiena

9:45 – 10:30 řízená činnost

10:30 – 11:55 pobyt venku

11:55 – 12:05 hygiena

12:05 – 12:30 oběd

12:30 – 13:00 vyzvedávání dětí po obědě

13:00 – 14:30 odpočinek

14:30 – 14:40 hygiena

14:40 – 15:05 odpolední svačina

15:05 – 16:55 volné hry a vyzvedávání dětí z MŠ

17:00               MŠ se zamyká

Prázdniny

Sanitární den – 29.10.2021, 14.4.2022
Vánoční  – 23.12.2021 – 2.1.2022
Velikonoční – 15.4.2022 – 18.4.2022
Hlavní – 1.-22.7.2022, 22.-31.8.2022

V době letního provozu otevírací doba do 16:00 hodin.

MŠ je uzavřena v době státních svátků.

Za uzavření MŠ v době Vánočních a Velikonočních prázdnin, státních svátků se vrací za stravné. Děti, které chodí na 2,3 dny v týdnu si dny mohou příští měsíc vybrat.

Provozní věci

– Příchod do MŠ do 8:15 hod., v 8:15 se školka zamyká, pozdější příchod (např. z důvodu lékaře) je nutné nahlásit do 8:00 hod.
– Omlouvat děti do 7:00 hodin
– Odhlašovat oběd vždy do 12:00 hodin předchozího dne. Pokud rodič oběd neodhlásí včas, je automaticky účtován.

– V případě výletů, divadel, fotografování, solné jeskyně,aj.,  školka na aktivity přispívá částečně.
– Vyzvedávání dětí : Po obědě – 12:30 – 13:00
Po odpočinku – 15:00 – 17:00

V naší školce

Každé dítě musí mít

– Na začátku školního roku a v pololetí přinést celý balíček papírových kapesníků
– Kartáček na zuby, pasta, kelímek – kelímek podepsaný!
– Na přezutí dětem donést bačkory nebo sandále, ne pantofle!

– Ve skříňce, aby každý měl náhradní oblečení, případně věci ven na převlečení
– Každý svůj hrníček – keramický nebo skleněný, ne plastový
– Děti si do školky mohou nosit hračky pouze na spaní

Školné

– V případě odhlášení dítěte ze školky školné propadá
– Pokud dítě některý měsíc nebude navštěvovat školku je nutno uhradit  poplatek 3 000 Kč/na měsíc, jinak místo ve školce propadá.
– Děti, které mají docházku na 2,3 dny v týdnu si mohou náhradní dny vybrat do 1 měsíce.
– Školné je nutné uhradit VŽDY k 20.dni předcházejícího měsíce. Pokud školné nebude včas uhrazeno, dítě ve školce nemůže být!
– Rodiče na začátku šk.roku nahlásí docházku dítěte do MŠ, která je závazná. Nelze v průběhu roku snižovat počet dní docházky.
Pouze pokud dítě na začátku roku chodí např. na 2 dny v týdnu na zvykání tak dny potom lze zvyšovat.
– Při zápisu do MŠ je nutné uhradit rezervační poplatek 3 000 Kč, který se při nástupu odečítá ze školného. Pokud dítě nenastoupí, je nevratný.
– Pátý týden v měsíci je zdarma při plné docházce. (Nevrací se peníze v případě nepřítomnosti v MŠ)

Kroužky 

Vzhledem k nízkému zájmu, v letošním školním roce, u nás ve školce zájmové kroužky neprobíhají.

Strava

Cena oběda je 31 Kč, 1x svačina 16 Kč.

Stravu odhlašovat do 12:00 hodin předchozího dne. Pokud rodiče stravu včas neodhlásí, mohou si ji v MŠ vyzvednout do 12:00 hodin.

V případě nepřítomnosti dítěte ve školce, se vrací za stravné.

V naší mateřské škole děti mají oběd a dvě svačiny.Stravu nám od září 2019 vozí firma ERTUS – školní jídelny, spol. s.r.o., kde vaří pro mateřské školy a základní školy.Pitný režim je pro děti zajištěn po celý den. Vše je zahrnuto v ceně.
ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY: Obědy i svačiny je nutno odhlásit den předem a to do 12 hodin. Pokud rodič stravu neodhlásí včas, je automaticky účtována.

Pravidla soužití dětí v MŠ

Pravidlo srdíčkové
Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme,
problémy s kamarádem řešíme domluvou.

Pravidlo šněčkové
Ve třídě neběháme, chodíme krokem.

Pravidlo košťátkové
Každá hračka má své místo, hračky po hře uklidíme.

Pravidlo ručičkové
Naše ruce si pomáhají, neubližují si.

Pravidlo měsíčkové
Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.

Pravidlo kytičkové
Kytičky necháváme růst, můžeme k nim přivonět. Jsme ochránci přírody.

Pravidlo ouškové
Nekřičíme, mluvíme potichu. Když mluví kamarád, poslechneme si, co nám chce povědět.

V naší školce

Soukromé hlídání

Nabízím odpolední, večerní a víkendové hlídání u Vás doma.
Cena je 200Kč/hod.  Od půlnoci je cena 250Kč/hod.
Při hlídání 2 dětí (sourozenců) je poskytnuta sleva na druhé dítě 50%.

Čas a více informací na tel.čísle 606 316 794 nebo na magie.vrbova@seznam.cz

Naše školka spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Praha-východ.

Kontakty:
Tel: 281 867 331
E-mail: prahavychod@pppsk.cz