Přihlásit dítě

ŠK.ROK 2022/ 2023

Zápis dítěte v průběhu školního roku

Zapsat Vašeho syna/dceru do školky je možné i v průběhu školního roku, ovšem pouze v případě, že není naplněna kapacita mateřské školy. Volné místo je možné si ověřit na telefonním čísle 606 316 794.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Děti přihlašujte na této adrese  https://registrace.twigsee.com/f1/0623d9/ms-beruska